Oedeemtherapie

Diny Engels, fysiotherapeute met aantekening oedeemtherapie geeft in onze praktijk deze therapie. Als aanvulling op de bestaande therapieën die worden toegepast bij lymfoedeem bieden wij ook de mogelijkheid van lymftaping.

Lymftaping is een therapievorm die nog niet in alle praktijken wordt  toegepast.. Met lymftaping wordt niet alleen de afvoer van het oedeem versterkt, ook wordt fibrotisch weefsel aanmerkelijk zachter en met een speciale techniek van tapen is er zelfs op verschrompeld litteken na bestraling een enorme verbetering te bereiken. Dit wordt als een zeer belangrijke ondersteuning voor de lymfdrainage gezien. Wij denken dat in onze praktijk de oedeemtherapie zeer op zijn plaats is daar wij de patiënten een goede combinatie kunnen bieden van oedeem– en oefentherapie. Onze goed geoutilleerde oefenruimte biedt de patiënt de mogelijkheid, zodra de patiënt daar aan toe is, de verkregen effecten van lymfedrainage middels oefentherapie te ondersteunen.Patiënten die oedeemtherapie nodig hebben kunnen bij ons direct behandeld worden. Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close